Tìm kiếm:
CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
06/01/2005

(Do đồng chí  Nguyễn Quốc Thịnh, Trưởng Ban TCCB-LĐ Tổng công ty BCVTVN- Trưởng ban Kiểm tra Tư cách đại biểu đại hội XII CĐBĐVN trình bầy ngày 27 tháng 5 năm 2003)
Kính thưa: Đoàn chủ tịch đại hội
Kính thưa: Các đồng chí đại biểu đại hội
Chúng tôi được Đại hội Công đoàn BĐVN khoá XII, nhất trí bầu cử vào Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội XII Công đoàn BĐVN, gồm:
1/ Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh- Trưởng Ban TCCB-LĐ, TCTy               -  Trưởng Ban
2/ Đ/c Trần Thị Trang Sinh- Uỷ viên UBKT-Công đoàn BĐVN,
Trưởng phòng TCCB-LĐTL-BĐ TP Hà Nội - Uỷ viên
3/ Đ/c Trần Thị Oanh- Uỷ viên UBKT Công đoàn BĐVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty VMS  Uỷ viên
4/ Đ/c Nguyễn Bá Hoan- Chủ tịch Công đoàn Học viện CN BCVT      - Uỷ viên
5/ Đ/c Nguyễn Trọng Sơn- Chủ tịch CĐ BĐ TP Đà Nẵng       - Uỷ viên
6/ Đ/c Nguyễn Thái Hoà - Phó Chủ tịch CĐBĐ TP Hồ Chí Minh      - Uỷ viên
7/ Đ/c Châu Tiến Dũng- Chủ tịch Công đoàn BĐT Cần Thơ - Uỷ viên

Ban thẩm tra tư cách đại biểu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tôi xin thay mặt Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII.

-Căn cứ vào điều 7 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện Nghị quyết lần thứ 8 Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam triệu tập đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII .

-Tổng số đại biểu triệu tập dự Đại hội là : 300 đại biểu

-Tổng số đại biểu dự Đại hội là : 300 đại biểu 

Trong đó:

a/ Đại biểu bầu từ 117 Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam là : 260 đại biểu, đảm bảo đúng nguyên tắc và thể lệ bầu cử.

b/ Đại biểu đương nhiên có 31 đại biểu, là Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN nhiệm kỳ XI, tất cả đều tham dự trên 50% số kỳ họp của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ XI.

c/ Đại biểu chỉ định có 09 đại biểu, bằng 3%tổng số đại biểu được triệu tập.

Kính thưa Đại hội.

Sau đây là số liệu tổng hợp và phân tích cơ cấu đại biểu Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam:

-Đại biểu là Nữ:   54 người = 18%

-Đại biểu là Nam: 246 người  = 82%

-Đại biểu là dân tộc ít người:   10 người = 3,3%

-Độ tuổi bình quân đại biểu dự Đại hội là :     49,72 

+ Đại biểu trẻ nhất 28 tuổi :    01 người  = 0,3%

+ Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi:   26 người = 8,7%

+ Độ tuổi từ 41 đến 50 tuổi: 120 người = 40%

+ Độ tuổi trên 51 tuổi : 153 người = 51,%

Về tổ chức công đoàn:

- Đại biểu là cán bộ chuyên trách công đoàn có:   71 người = 23,7%

- Đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ Cơ sở trở lên: 158 người = 52,7%

Về tổ chức Đảng:

- Đại biểu chưa là Đảng viên   02 người = 0,6%

- Đại biểu là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam:   298 người = 99,3%

    Trong đó đại biểu là Bí thư chi bộ trở lên có: 88 người = 29,3%

Về chuyên môn:

- Đại biểu là Trưởng phó Phòng, Ban, Giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, phó giám đốc công ty, trung tâm trở lên  : 224 người = 74,7%

Về trình độ:

- Văn hoá: Tốt nghiệp phổ thông trung học: 298 người = 99,3%

-Chuyên môn:

+ Trên đại học (Giáo sư Tiến sỹ, Tiến sỹ, Thạc sỹ):  36 người = 12%

+ Cao đẳng, Đại học: 232 người = 77,3%

+ Trung cấp, sơ cấp:   31 người = 10,3%

- Chính trị: + Cao cấp, cử nhân: 191 người = 66,7%

+ Sơ cấp, trung cấp:   90 người = 30%

Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu và các quy định về nguyên tắc bầu cử đại biểu, các đại biểu được triệu tập dự Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII, đều là cán bộ, công nhân viên có phẩm chất, năng lực tiêu biểu cho trí tuệ của Đoàn viên công đoàn và người lao động của các đơn vị trong ngành Bưu điện. Có khả năng đóng góp vào các Nghị quyết của Đại hội.

Đến giờ phút này qua theo dõi, tổng hợp không có đơn thư tố cáo, khiếu nại của tập thể, cá nhân liên quan đến đại biểu gửi đến Đại hội .

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam xác định 300 đại biểu được triệu tập đủ tư cách dự Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII.
 
 Xin cảm ơn các quý vị đại biểu Đại hội.
                                                     BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
                                                   ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

 

   

       

 Các tin, bài liên quan:
 Công đoàn Bưu Điện Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã qua 14 kỳ Đại hội
 Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 5 Lời hứa
 Diễn văn khai mạc Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Phát biểu của đồng chí Phạm Thế Duyệt Nguyên UV Bộ Chính trị BCH TW Đảng, Chủ tịch TLĐ LĐ VN Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
 Phát biểu của đồng chí PGS. TS Nguyễn An Lương Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 Phát biểu của GS. TSKH Đỗ Trung Tá - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông tại Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XII (2003 - 2008)
 Phát Biểu Của Đ/c Vũ Văn Luân, Bí thư BCS Đảng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty BCVT Việt Nam tại Đại hội CÔNG đoàn Bưu Điện Việt Nam Nhiệm Kỳ XII (2003 - 2008)
 Phát biểu chào mừng của Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (tiếp theo)
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (phần thứ hai)
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (tiếp theo phần thứ hai)
 Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn BĐVN khoá XI nhiệm kỳ 1998-2003
 Báo cáo Tổ chức hoạt động của Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ XI Mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội XII
 Phát biểu Của đồng chí Phan Hoàng Đức, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII nhận nhiệm Vụ Trước đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Nghị quyết số 421/NQ ĐH12 ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Đại hội Đại biểu Lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Diễn văn Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XII