Tìm kiếm:
CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn BĐVN khoá XI nhiệm kỳ 1998-2003
06/01/2005

Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI được đại hội đại biểu Công đoàn BĐVN lần thứ XI bầu ra gồm 35 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN lần thứ nhất ( khoá XI) đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.
Quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ, đã có đồng chí Hoàng Duy Cần, Chủ tịch Công đoàn BĐVN, đồng chí Nguyễn Huy Luận, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN, đồng chí Trần Quang Tuyên, Uỷ viên BCH Công đoàn BĐVN nghỉ chế độ hưu trí; đồng chí Nguyễn Minh Tuyết, Uỷ viên BCH Công đoàn BĐVN tạm dừng sinh hoạt. Đến nay Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI còn lại 31 đồng chí.

Hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN kể từ đại hội lần thứ XI đến nay vừa tròn 5 năm ( tháng 5/1998-tháng 5/2003). Hôm nay, tại đại hội đại biểu Công đoàn BĐVN lần thứ XII, BCH Công đoàn BĐVN khoá XI xin báo cáo kiểm điểm về hoạt động của mình trong nhiệm kỳ lần thứ XI như sau:

I. Kết quả đạt được:

1/ Sự chỉ đạo điều hành của tập thể Ban Chấp hành:


-Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN đã xây dựng quy chế hoạt động của BCH Công đoàn BĐVN khoá XI. Trong quy chế đã phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành; thời gian hội họp và chế độ thông tin báo cáo…, đối với các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành công tác tại các cơ sở đều được phân công đảm nhiệm chức trách Cụm trưởng của 18 cụm công đoàn trực thuộc Công đoàn BĐVN.

-Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN đã thực hiện chế độ hội họp theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trong mỗi lần hội nghị đều có tổng kết đánh giá công tác định kỳ và quyết nghị các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Ngoài những nghị quyết về chương trình công tác hàng năm, Ban Chấp hành đã ra các nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ, và vận động CB CNVC trong ngành phấn đấu thực hiện kết hoạch tăng tốc trong những năm cuối giai đoạn (1998-2000) và những năm đầu trong chiến lược hội nhập, phát triển của Bưu chính- Viễn thông Việt Nam. Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN đề ra đều sát đúng với thực tiễn, có tính khả thi cao, được đông đảo CB CNVC, cán bộ đoàn viên công đoàn trong toàn Ngành đón nhận và thực hiện thắng lợi; góp phần đáng kể vào việc hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế- xã hội của Ngành trong nhiệm kỳ 1998-2003.

2/ Trách nhiệm của từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành:

-Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên nhiều cương vị và lĩnh vực công tác khác nhau, điều kiện hoạt động gặp không ít khó khăn, nhưng nhìn chung các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI vừa qua, đã phấn đấu hết sức mình, chủ động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành và hoàn thành trọng trách mà đại hội XI giao phó.

-Về thực hiện chế độ sinh hoạt, so với các nhiệm kỳ trước đây, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ lần thứ XI đã tham dự đầy đủ các hội nghị định kỳ cuả Ban Chấp hành. Ngoài thời gian hội nghị định kỳ, nhiều đồng chí đã nhận sự uỷ nhiệm của Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN để trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của cơ sở thuộc Cụm công đoàn mà mình phụ trách, tổ chức nhiều hoạt động của Cụm công đoàn đạt hiệu quả cao. Với sự đóng góp tích cực của từng đồng chí Uỷ viên đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của tập thể Ban Chấp hành trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của tổ chức công đoàn từ Ngành đến cơ sở.

II. Tồn tại và khuyết nhược điểm:

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN trong nhiệm kỳ lần thứ XI vừa qua cũng còn những tồn tại và khuyết nhược điểm cần được khắc phục như sau:

1/ Việc chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ở từng thời kỳ, từng chuyên đề còn nặng về giấy tờ văn bản. Công tác kiểm tra hướng dẫn việc triển khai thực hiện nghị quyết đối với công đoàn cơ sở cấp Huyện, thị, công ty, công đoàn bộ phận, việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra.

2/ Mối quan hệ phối hợp chỉ đạo giữa Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN với Liên đoàn Lao động địa phương còn những nơi, những lúc chưa được thực hiện theo đúng với quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN. ở một số Công đoàn cấp trên cơ sở trong ngành chưa tranh thủ được sự phối hợp chỉ đạo của Liên đoàn Lao động địa phương.

3/ Do ảnh hưởng của việc điều chuyển công tác, do không điều chỉnh lại trách nhiệm được phân công, do những vi phạm trong quản lý, nên cá biệt cũng còn những đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành chưa phát huy được đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình vào việc chỉ đạo điều hành của tập thể Ban Chấp hành. Một số đồng chí được phân công phụ trách Cụm công đoàn, nhưng kết quả hoạt động còn hạn chế.

Kính thưa các vị khách quý, và toàn thể đại biểu đại hội !

Kiểm điểm lại hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN trong suốt 5 năm qua, tuy còn những tồn tại khuyết nhược điểm như đã nêu trên. Song, phải khẳng định rằng Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI đã làm hết sức mình để chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà đại hội đại biểu công đoàn BĐVN lần thứ XI đã đề ra. ( Kết quả đó đã được tổng kết đánh giá trong báo cáo kiểm điểm công tác công đoàn nhiệm kỳ XI, Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI trình đại hội XII Công đoàn BĐVN)

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ có sự đóng góp trí tuệ và công sức của trên 9 vạn CB CNVC, cán bộ đoàn viên công đoàn trong toàn Ngành; có sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN; của Ban Cán sự Đảng và các cấp uỷ trong ngành Bưu điện; có sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn từ ngành đến cơ sở, của các tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương. Hôm nay tại đại hội đại biểu Công đoàn BĐVN lần thứ XII, Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI xin chân thành cảm ơn về sự quan tâm và sự đóng góp quý báu đó.

Với tinh thần “ Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển” Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI tin tưởng rằng Đại hội XII của chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao phó.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Tổng liên đoàn LĐVN, lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông; lãnh đạo Tổng công ty BCVTVN; cùng toàn thể đại biểu đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt; chúc đại hội XII Công đoàn BĐVN thành công tốt đẹp.

        Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI


Các tin, bài liên quan:
 Công đoàn Bưu Điện Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã qua 14 kỳ Đại hội
 Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 5 Lời hứa
 Diễn văn khai mạc Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Phát biểu của đồng chí Phạm Thế Duyệt Nguyên UV Bộ Chính trị BCH TW Đảng, Chủ tịch TLĐ LĐ VN Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
 Phát biểu của đồng chí PGS. TS Nguyễn An Lương Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 Phát biểu của GS. TSKH Đỗ Trung Tá - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông tại Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XII (2003 - 2008)
 Phát Biểu Của Đ/c Vũ Văn Luân, Bí thư BCS Đảng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty BCVT Việt Nam tại Đại hội CÔNG đoàn Bưu Điện Việt Nam Nhiệm Kỳ XII (2003 - 2008)
 Phát biểu chào mừng của Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (tiếp theo)
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (phần thứ hai)
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (tiếp theo phần thứ hai)
 Báo cáo Tổ chức hoạt động của Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ XI Mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội XII
 Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
 Phát biểu Của đồng chí Phan Hoàng Đức, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII nhận nhiệm Vụ Trước đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Nghị quyết số 421/NQ ĐH12 ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Đại hội Đại biểu Lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Diễn văn Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XII