Tìm kiếm:
CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Diễn văn khai mạc Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
28/12/2004

(do Đồng chí Phan Hoàng Đức, Chủ tịch CĐBĐVN đọc ngày 28 tháng 5 năm 2003)
- Kính thưa các đồng chí:
+ Lãnh đạo Uỷ Ban Trung ương mặt trận tổ quốc VN 
+ Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động VN
+ Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ Tổng công  ty Bưu chính Viễn thông VN
- Kính thưa các vị khách quý!
- Kính thưa các đại biểu Đại hội!

Hôm nay, Đại hội đại biểu  lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam khai mạc chính thức tại Thủ đô Hà Nội. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 9 vạn cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động Bưu điện về dự Đại hội.

Trong buổi khai mạc trọng thể này, Đại hội chúng ta rất phấn khởi và vinh dự được đón tiếp:

- Đ/c Phạm Thế Duyệt – Chủ tịch Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên uỷ viên Thường trực Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn An Lương, Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

- Đồng chí Vũ Khang, uỷ viên đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN, phụ trách Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

- Đồng chí Đỗ Trung Tá, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

- Đồng chí Vũ Văn Luân, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Đồng chí Phạm Long Trận, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Đồng chí Hoàng Duy Cần, nguyên Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XI.

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, các đồng chí Uỷ viên Hội đồng quản trị, các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Ngành Trung ương và Hà Nội, các Ban và các đơn vị thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các công đoàn ngành Trung ương, công đoàn doanh nghiệp trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Đại hội chúng ta vui mừng được đón các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí lãnh đạo chuyên môn, công đoàn đã nghỉ hưu, các đồng chí đại diện cấp uỷ Đảng, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan Bộ Bưu chính Viễn thông, cơ quan Tổng công ty BCVTVN, các đơn vị thành viên đã đến dự Đại hội.

Sự quan tâm lãnh đạo của Tổng liên đoàn, của Ban cán sự Đảng ngành, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ của Bộ Bưu chínhh Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, sự quan tâm của các đồng chí cán bộ lão thành và các đoàn thể với tổ chức công đoàn từ trước tới nay, nhất là trong quá trình chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam là nguồn động viên lớn và nhân tố rất quan trọng, tạo điều kiện và bảo đảm mọi thắng lợi của hoạt động công đoàn cũng như cho kết quả thành công của Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Thay mặt Đại hội, tôi xin bày tỏ sự tin tưởng của hơn 9 vạn cán bộ đoàn viên CNVC lao động và tổ chức công đoàn vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam. Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Tổng liên đoàn, Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông, Lãnh đạo Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu dồi dào sức khoẻ. Cảm ơn các phóng viên báo chí trong và ngoài ngành đến dự, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Trong 5 năm qua, cán bộ đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động Bưu điện đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách thực hiện mục tiêu do Đại hội XI Công đoàn Bưu điện Việt Nam đề ra và đã đạt được những kết quả to lớn. Tổ chức công đoàn không ngừng phát triển vững mạnh, thực sự chiếm được niềm tin yêu, sự tín nhiệm của công nhân lao động. Quan hệ phối hợp hoạt động của Công đoàn với Bộ, với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị thành viên ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Hoạt động công đoàn đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của ngành trong kế hoạch tăng tốc độ bưu chính viễn thông giai đoạn II (1996 – 2000) đưa ngành ta chuyển sang giai đoạn chiến lược Hội  nhập – Phát triển trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống của 56 năm qua, bảo đảm sự ổn định về tổ chức và lực lượng tạo nên sự thống nhất đoàn kết bước vào giai đoạn mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, năng động tiếp tục đổi mới cả về tổ chức và nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn, cả về nhận thức và phong cách làm việc của cán bộ đoàn viên CNVC lao động, tất cả cho sự phát triển Công đoàn Bưu điện Việt Nam ngày càng lớn mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam  lần thứ 9, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của giai đoạn chiến lược Hội nhập – Phát triển trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội này, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam đánh giá tình hình công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn từ Đại hội XI Công đoàn Bưu điện Việt Nam đến nay; quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2003 – 2008; tham gia Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tổng liên đoàn và tham gia sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội IX Công đoàn Việt Nam.

Trong quá trình tiến tới Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam, từ giữa năm 2002 đến nay, thông qua Đại hội công đoàn các cấp, các phương tiện thông tin, các hội nghị, hội thảo đã có hàng trăm ý kiến đóng góp xây dựng cho các báo cáo dự thảo của Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam Khoá XI. Các báo cáo trình ra Đại hội hôm nay đã cố gắng tổng hợp đóng góp đầy trí tuệ của đoàn viên, công chức, viên chức lao động. Tuy vậy, với trách nhiệm trước tập thể CBCNVC lao động và tổ chức công đoàn, các đại biểu sẽ nghiên cứu, dân chủ thảo luận, làm sáng tỏ thêm các vấn đề, nhằm đạt được sự nhất trí cao về những quan điểm, về những giải pháp tổ chức các cuộc vận động, các nội dung hoạt động, các chương trình mục tiêu cụ thể. Đó sẽ là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội  sau này.

Đại hội chúng ta sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam Khoá XII, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội IX Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu được bầu phải tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà Đại hội và cán bộ đoàn viên CNVC lao động giao phó.

Kính thưa Đại hội!

Trong quá trình Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam, ở từng cấp, tổ chức công đoàn đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự cộng tác tạo điều kiện của Lãnh đạo chuyên môn. Đặc biệt, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban cán sự Đảng Bộ Bưu chính Viễn thông, Ban cán sự Đảng Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Đó là sự cổ vũ lớn lao, là nhân tố cơ bản để bảo đảm sự thành công của Đại hội công đoàn ở từng cấp và Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam hôm nay.

Trong giờ phút này, hơn 9 vạn cán bộ đoàn viên CNVC lao động Bưu điện đang làm việc trên các lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trực của 117 đơn vị thành viên trong cả nước đang hướng về Đại hội, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội mà tiêu biểu là phát triển thuê bao điện thoại thứ 6 triệu để dâng lên Đại hội, đồng thời gửi trọn niềm tin vào các đại biểu của mình và chờ đợi những quyết định sáng suốt của Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm lớn lao đó, tôi tin tưởng rằng mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ với tất cả nhiệt tình, tâm huyết của những người đại diện cho cán bộ đoàn viên CNVC lao động trong toàn ngành, làm việc với trách nhiệm cao để Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam thật sự là Đại hội hành động với tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển”.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin  tuyên bố khai mạc Đại hội lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Kính chúc Đại hội lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn Đại hội.


Các tin, bài liên quan:
 Công đoàn Bưu Điện Việt Nam từ ngày thành lập đến nay đã qua 14 kỳ Đại hội
 Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 5 Lời hứa
 Phát biểu của đồng chí Phạm Thế Duyệt Nguyên UV Bộ Chính trị BCH TW Đảng, Chủ tịch TLĐ LĐ VN Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
 Phát biểu của đồng chí PGS. TS Nguyễn An Lương Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 Phát biểu của GS. TSKH Đỗ Trung Tá - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông tại Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XII (2003 - 2008)
 Phát Biểu Của Đ/c Vũ Văn Luân, Bí thư BCS Đảng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty BCVT Việt Nam tại Đại hội CÔNG đoàn Bưu Điện Việt Nam Nhiệm Kỳ XII (2003 - 2008)
 Phát biểu chào mừng của Đoàn TNCS Hồ CHí Minh Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (tiếp theo)
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (phần thứ hai)
 Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (tiếp theo phần thứ hai)
 Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn BĐVN khoá XI nhiệm kỳ 1998-2003
 Báo cáo Tổ chức hoạt động của Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ XI Mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội XII
 Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
 Phát biểu Của đồng chí Phan Hoàng Đức, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII nhận nhiệm Vụ Trước đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Nghị quyết số 421/NQ ĐH12 ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Đại hội Đại biểu Lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 Diễn văn Bế mạc Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XII