Tìm kiếm:
NỘI DUNG VĂN BẢN
 
Thuộc tính văn bản Văn bản liên quan Download văn bản Bản in

CÔNG VĂN SỐ 175/TLĐ
NGÀY 11  THÁNG  02  NĂM 2009
CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
V/v tổ chức cuộc thi  tìm hiểu Công đoàn Việt Nam

Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, 
       - Các Công đoàn ngành Trung ương,
                                        -  Công đoàn  Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Thực hiện Hướng dẫn số  03 HD/TLĐ  ngày 5/1/2009 về  tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đã được Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 2 khoá X thông qua, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử” như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Cuộc thi là hình thức sinh hoạt chính trị bổ ích trong đời sống tinh thần của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cả nước, là hình thức tuyên truyền, giáo dục giúp CNVCLĐ hiểu sâu sắc hơn về tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Thông qua cuộc thi giúp cho CNVCLĐ, cán bộ đoàn viên công đoàn và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn qua từng thời kỳ lịch sử.

II.  Nội dung cuộc thi:

1. Tìm hiểu về các chặng đường lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam;

2. Tìm hiểu về người lao động và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;

3. Cống hiến ý tưởng cho hoạt động công đoàn;

4.  Những kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động Công đoàn.

 III. thể lệ cuộc thi:

1. Tên cuộc thi :  “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử.

2. Đối tượng dự thi :

+ Cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ đã và đang công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong các thành phần kinh tế.

+ Cán bộ, sỹ quan, Công nhân viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang (quân đội và Công an nhân dân).

 + Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và

dạy nghề.

3. Câu hỏi dự thi :Bộ câu hỏi (có câu hỏi kèm theo) sẽ được đăng trên báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, trang Web của Tổng Liên đoàn..

 4.  Cách thức tiến hành cuộc thi .

+ Mỗi người chỉ được gửi tham gia 01 bài dự thi tại công đoàn cấp mình đang sinh hoạt, học tập và công tác. Bài thi viết tay hoặc đánh máy vi tính, (không chấm bài photocopy).

+ Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị mình đang công tác.

+ Từng Công đoàn cơ sở nhận bài và chấm, tuyển chọn những bài xuất sắc gửi lên LĐLĐ Tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành TW và Tổng công ty.

 + Các LĐLĐ Tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành TW, CĐ Tổng công ty thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi, tuyển chọn những bài xuất sắc gửi về Hội đồng Giám khảo cuộc thi cấp Tổng Liên Đoàn.

+ Ban giám khảo các LĐLĐ Tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành TW, CĐ Tổng Công ty không chấm điểm trực tiếp vào bài thi mà chỉ gửi bài dự thi cấp Tổng Liên đoàn kèm phiếu điểm, đồng thời báo cáo tổng hợp kết quả cuộc thi về TLĐ. (Báo cáo tổng số người dự thi so với tổng số CNVCLĐ của địa phương, ngành theo phân cấp quản lý và tỷ lệ phần trăm của các đơn vị dự thi).

+ Hội đồng Giám khảo cấp Tổng Liên Đoàn không nhận bài thi của từng cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

+ Tổng Liên Đoàn quy định số lượng gửi bài dự thi cấp TLĐ như sau:

* LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ Bình Dương, LĐLĐ Đồng Nai, Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam, mỗi đơn vị gửi 20 bài dự thi.

* Các LĐLĐ Tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, CĐ Tổng Công ty còn lại mỗi đơn vị gửi 10 bài dự thi.

5. Thời gian tiến hành cuộc thi:

 +  Các LĐLĐ Tỉnh, Thành phố, CĐ ngành TW, CĐ Tổng Công ty tổ chức thi, chấm thi từ tháng 02 đến 30 tháng 5 năm 2009, và gửi bài dự thi về TLĐ chậm nhất ngày 15 /6 /2009 (theo dấu bưu điện).

 + Tổng Liên Đoàn tổ chức chấm và trao giải thưởng vào dịp 28/7/2009.

IV.  Giải thưởng Cấp Tổng Liên Đoàn:

+ Tập thể:  01 giải nhất
                  02 giải nhì
                  02 giải ba

5.000.000đ/giải
2.500.000đ/giải
 10.000.000đ
10.000.000đ
5.000.000đ
 + Cá nhân: 01 giải nhất
                   05 giải nhì
                   10 giải ba
                   20 giải KK
 4.000.000đ/giải
2.000.000đ/giải
1.000.000đ/giải
500.000đ/giải
 4.000.000đ
10.000.000đ
10.000.000đ
10.000.000đ

 + Giải chuyên đề:
-  02 giải có bài viết hay nhất về kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động Công đoàn

- 02 giải có ý tưởng hay nhất cho hoạt động công đoàn     

 1.000.000đ/giải

1.000.000đ/giải

 2.000.000đ

2.000.000đ
Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc tuỳ điều kiện cụ thể quyết định các hình thức và mức thưởng cho phù hợp.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Cấp Tổng Liên đoàn:


- Thành lập Ban tổ chức :

+ Đại diện Đoàn Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn;

+ Đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của TLĐ.

- Thành lập Hội đồng Giám khảo:

+  Một số thành viên trong ban tổ chức;

+ Lãnh đạo một số Ban, đơn vị của TLĐ;

+  Một số chuyên viên của Ban Tuyên giáo;

+ Mời đại diện của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Cấp tỉnh, thành, ngành, Tổng Công ty trực thuộc TLĐ

 Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương, các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai cuộc thi có hiệu quả.

Sau khi cuộc thi kết thúc, tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (Qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 15/6/2009.

3. Các báo, tạp chí bản tin trong hệ thống Công đoàn đăng toàn văn thể lệ cuộc thi, tuyên truyền để đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc thi. Riêng báo Lao động có kế hoạch đăng tải những bài viết hay về kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động công đoàn.

Trên đây là hướng dẫn thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử”. Yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức triển khai thực hiện và gửi bài dự thi về Tổng Liên đoàn (Qua Ban Tuyên giáo) đúng thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo TLĐ. Số điện thoại: 04.39421519) để được giải đáp.

          TM. Đoàn Chủ tịch
         Phó Chủ tịch
          Đã ký: Hoàng  Ngọc Thanh
 


BỘ CÂU HỎI
Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử
 

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức CĐVN được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập?

Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết từ khi thành lập đến nay CĐVN đã trải qua mấy kỳ đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa của các kỳ đại hội?

Câu hỏi 3: Đồng chí hãy cho biết đại hội nào được đánh giá là đại hội đổi mới? Theo đồng chí, quan điểm đổi mới đó được phát triển như thế nào ở ĐH X CĐVN?

Câu hỏi 4: Đồng chí hãy nêu quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước?

Câu hỏi 5: Đồng chí hãy cho biết chiến lược xây dựng giai cấp công nhân của tổ chức CĐ trong giai đoạn hiện nay? Liên hệ thực tiễn tại CĐCS nơi đồng chí sinh hoạt, công tác?

Câu hỏi 6: Đồng chí hãy viết  một bài khoảng 1.500 từ cống hiến ý tưởng hay, có ý nghĩa thực tiễn cho hoạt động CĐ hoặc những kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động CĐ của đồng chí?