Banner giữa trang chủ
Đội ngũ lao động nữ VNPT: năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới

Đội ngũ lao động nữ VNPT: năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, ...

Đội ngũ lao động nữ VNPT: năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới

Đội ngũ lao động nữ VNPT: năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, ...

Tôn vinh nụ cười VNPT

120 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2014

CBCNV VNPT thi đua thực hiện thắng lợi chiến dịch 120 ngày đêm, phấn đấu hoành thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014

Địa chỉ liên kết

Tông liên đoàn Lao Động Việt Nam
Bộ TTTT
Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông